Váš Ekonóm

Profesionálne účtovnícke služby

Účtovníctvo

Spracovanie všetkých dokladov v súlade s legislatívou upravujúcou vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Mzdy a personalistika

Kompletné spracovanie miezd vrátane všetkých regstrácií, prihlásení, podkladov pre účtovníctvo a štatistík.

Daňové priznania

Spracovanie daňových priznaní k DPH, k dani z príjmov fyzických a právnických osôb, motorových vozidiel a iných druhov daní.

Poradenstvo

Poradím Vám ohľadom ekonomiky, účtovníctva a daní, upozorníme na zmeny v legislatíve.

Interné smernice

Vypracujem Vám interné smernice v súlade so zákonom podľa potrieb Vašej organizácie.

Klikni na obrázok a dozvi sa viac

Najčastejšie kladené otázky

Viem, že najať/zmeniť účtovníka/čku je veľký krok a určite máte veľa otázok. Zodpovedala som tie najčastejšie.

Pripravím Vám dotazník ktorý vyplní zamestnanec, Vy mi ho zašlete mailom a ja Vám zašlem zmluvy a všetky potrebné dokumenty.

Ak to bude faktúra s DPH tak ju zaradím do najbližšieho zúčtovacieho obdobia, ak to bude faktúra ktorá musí byť zaúčtovaná v období dodania – jedná sa hlavne o zahranične doklady alebo doklady s prenosom daňovej povinnosti podáme dodatočné daňové priznanie.

NIE. Na začiatku našej spolupráce mi dáte plné moci k všetkým inštitúciám na základe ktorých s nimi budem komunikovať ja.

Každú platbu Vám zašlem emailom so všetkými náležitosťami.

Každý kvartál zasielam emailom informáciu o hospodárení vašej spoločnosti.

Informáciu k DPH zasielam klientom okolo 20.dňa v mesiaci.

Doklady mi viete doručiť osobne, zaslať poštou alebo e-mailom.