Váš Ekonóm

Rýchle odkazy

Obchodný register SR

Živnostenský register SR

ÚPSVaR

Finančná správa

Sociálna poisťovňa

VšZP

Dôvera ZP

Union ZP

Najčastejšie kladené otázky

Vieme, že najať alebo zmeniť účtovníka je veľký krok a určite máte veľa otázok, zodpovedali sme tie najčastejšie.

Pripravíme vám dotazník ktorý vyplní zamestnanec, vy nám ho pošlete e-mailom a my vám pošleme zmluvy a všetky potrebné dokumenty.

Ak to bude faktúra s DPH tak ju zaradíme do najbližšieho zúčtovacieho obdobia, ak to bude faktúra ktorá musí byť zaúčtovaná v období dodania – jedná sa hlavne o zahraničné doklady alebo doklady s prenosom daňovej povinnosti, podáme dodatočné daňové priznanie.

Nie. Na začiatku našej spolupráce nám dáte plné moci k všetkým inštitúciám, na základe ktorých s nimi budeme komunikovať my.

Každú platbu vám zašleme emailom so všetkými náležitosťami.

Každý kvartál posielame emailom informáciu o hospodárení vašej spoločnosti.

Informáciu k DPH posielame klientom okolo 20. dňa v mesiaci.

Doklady nám môžete doručiť osobne, poslať poštou alebo e-mailom.